Numrungstore.com

ตะกร้า 0

ปูนซีเมนต์ อินทรีเขียว

สินค้าหมด
SKU
2101BIRTHXX41
฿155.00
ปูนซีเมนต์ อินทรีปูนเขียว สามารถใช้งานได้ดี สำหรับงานก่อ งานฉาบ และงานเท ตามมาตรฐานงานก่อสร้างทั่วไป

คุณสมบัติ

  • ปูนซีเมนต์ผสม อินทรีปูนเขียว ผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.80-2550 เหมาะสำหรับงานก่ออิฐฉาบปูน งานคอนกรีตขนาดเล็ก เช่น เสา คาน หรือพื้นขนาดเล็ก ตลอดจนชิ้นส่วนคอนกรีดหล่อสำเร็จขนาดเล็ก เช่น เสารั้วขนาดเล็ก บล็อกทางเท้า ฝารางระบายน้ำ เป็นต้น

สูตรการผสม

งานคอนกรีตทั่วไป งานก่อผนัง งานฉาบชั้นใน งานฉาบชั้นนอก
 
 
 
 
 
 
 
 
 อินทรีปูนเขียว : 1
 
 ทราย : 2
 
 หิน : 4
 
 น้ำ : 1
 อินทรีปูนเขียว : 1
 
 ทราย : 3
 
 หิน : -
 
 น้ำ : 1
 อินทรีปูนเขียว : 1
 
 ทราย : 2.5
 
 หิน : -
 
 น้ำ : 1
 อินทรีปูนเขียว : 1
 
 ทราย : 3
 
 หิน : -
 
 น้ำ : 1
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ปูนซีเมนต์ อินทรีเขียว
คะแนนของคุณ