Numrungstore.com

ตะกร้า 0

กระเบื้อง ไชโย CHAIYO รุ่น ชัยพิมพิลา 10x16

กระเบื้อง ไชโย CHAIYO รุ่น ชัยพิมพิลา 10x16 เหมาะสำหรับปูผนังห้องน้ำ ขนาด : 25x40cm (10"x16") จํานวนต่อกล่อง (ประมาณ) : 10 แผ่น จํานวนต่อตารางเมตร (ประมาณ) 1 กล่อง(10แผ่น) ปูได้ประมาณ 1 ตรม.

กระเบื้อง ไชโย CHAIYO รุ่น ชัยพิมพิลา 10x16 เหมาะสำหรับปูผนังห้องน้ำ ขนาด : 25x40cm (10"x16") จํานวนต่อกล่อง (ประมาณ) : 10 แผ่น จํานวนต่อตารางเมตร (ประมาณ) 1 กล่อง(10แผ่น) ปูได้ประมาณ 1 ตรม.

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:กระเบื้อง ไชโย CHAIYO รุ่น ชัยพิมพิลา 10x16
คะแนนของคุณ