Numrungstore.com

ตะกร้า 0

SOLO ปืนยิงกาวไฟฟ้า 80W

SOLO ปืนยิงกาวไฟฟ้า 80W
คุณสมบัติ
- ใช้งานง่าย แข็งแรง ทนทาน
- คันกดใหญ่ จับถนัดมือ
- ใช้ไฟฟ้า 100-240 v กำลังไฟ 80 w

วิธีใช้
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการซ่อมเฟอร์นิเจอร์ เซรามิค ติดไม้ และอื่นๆ
SOLO ปืนยิงกาวไฟฟ้า 80W
คุณสมบัติ
- ใช้งานง่าย แข็งแรง ทนทาน
- คันกดใหญ่ จับถนัดมือ
- ใช้ไฟฟ้า 100-240 v กำลังไฟ 80 w

วิธีใช้
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการซ่อมเฟอร์นิเจอร์ เซรามิค ติดไม้ และอื่นๆ
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:SOLO ปืนยิงกาวไฟฟ้า 80W
คะแนนของคุณ