Numrungstore.com

ตะกร้า 0

BOSCH ชุดดอกสว่านและดอกไขควง V-LINE 48 ชิ้น

BOSCH ชุดดอกสว่านและดอกไขควง V-LINE 48 ชิ้น
คุณสมบัติ
- ประกอบด้วยดอกเจาะและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับงานช่างต่างๆ 48 ชิ้น
- ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-TiN เคลือบไทเทเนียม ทนทานต่อการสึกหรอ
- ดอกสว่านเจาะไม้และปูน ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูง
- ดอกไขควง หลากหลายขนาดและหัวไขควง
- อุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับงานช่าง เช่น แกนจับดอกสว่าน ตัวจับยึดแม่เหล็ก และดอกเจาะผายปากรูเรียว

สินค้าประกอบด้วย
- ดอกสว่านแกนกลมเจาะเหล็ก Titanium 2/2/3/3/4/5 มม.
- ดอกสว่านแกนกลม เจาะปูน 5/5.5/6/6/7/8/ มม.
- ดอกสว่านแกนกลมเจาะไม้ 3/4/5/6/8 มม.
- ดอกไขควง 25 มม. PH 1/2/2/3
- ดอกไขควง 25 มม. PZ 1/2/3
- ดอกไขควง 25 มม. S 4/5/6
- ดอกไขควง 25 มม. T 10/15/20/25/30
- ดอกไขควง 25 มม. HEX 4/5/6
- ก้านต่อดอกไขควง 60มม.
- ก้านต่อบล็อค
- ลูกบล็อค 6/8/10/13 มม.
- ดอกคว้าน
- ปากกา Pionter (ตัวชีจุด)
BOSCH ชุดดอกสว่านและดอกไขควง V-LINE 48 ชิ้น
คุณสมบัติ
- ประกอบด้วยดอกเจาะและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับงานช่างต่างๆ 48 ชิ้น
- ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-TiN เคลือบไทเทเนียม ทนทานต่อการสึกหรอ
- ดอกสว่านเจาะไม้และปูน ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูง
- ดอกไขควง หลากหลายขนาดและหัวไขควง
- อุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับงานช่าง เช่น แกนจับดอกสว่าน ตัวจับยึดแม่เหล็ก และดอกเจาะผายปากรูเรียว

สินค้าประกอบด้วย
- ดอกสว่านแกนกลมเจาะเหล็ก Titanium 2/2/3/3/4/5 มม.
- ดอกสว่านแกนกลม เจาะปูน 5/5.5/6/6/7/8/ มม.
- ดอกสว่านแกนกลมเจาะไม้ 3/4/5/6/8 มม.
- ดอกไขควง 25 มม. PH 1/2/2/3
- ดอกไขควง 25 มม. PZ 1/2/3
- ดอกไขควง 25 มม. S 4/5/6
- ดอกไขควง 25 มม. T 10/15/20/25/30
- ดอกไขควง 25 มม. HEX 4/5/6
- ก้านต่อดอกไขควง 60มม.
- ก้านต่อบล็อค
- ลูกบล็อค 6/8/10/13 มม.
- ดอกคว้าน
- ปากกา Pionter (ตัวชีจุด)
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:BOSCH ชุดดอกสว่านและดอกไขควง V-LINE 48 ชิ้น
คะแนนของคุณ