Numrungstore.com

ตะกร้า 0

BOSCH ชุดดอกสว่านและดอกไขควง V-LINE 83 ชิ้น

พร้อมส่ง
SKU
6949509227058
฿1,250.00
BOSCH ชุดดอกสว่านและดอกไขควง V-LINE 83 ชิ้น
คุณสมบัติ
- ชุดดอกสว่านมาในกล่องเก็บเครื่องมือขนาดกะทัดรัด สวยงาม
- สำหรับการใช้งานหลากหลายขนาด จำนวน 83 ชิ้น
- สะดวกจัดเก็บ และพกพา - เหมาะสำหรับงานเจาะเหล็ก, ไม้ และคอนกรีต
สินค้าประกอบด้วย
- ก้านต่อดอกไขควงแบบแม่เหล็ก จำนวน 1 ชิ้น
- ดอกสว่าน Countersink จำนวน 1 ชิ้น
- ไฟฉาย จำนวน 1 ชิ้น
- ประแจเลื่อน จำนวน 1 ชิ้น
- ดอกสว่านเจาะไม้ จำนวน 8 ดอก ได้แก่ ขนาด 6 7 8 10 12 และ 13 มม.
- ดอกสว่านเจาะปูน จำนวน 10 ดอก ได้แก่ ขนาด 3 4 5 5.5 5.5 6 6 7 8 และ 10 มม.
- ดอกสว่านเจาะเหล็กแบบไทเทเนียม จำนวน 8 ดอก ได้แก่ ขนาด 2 2 2.5 3 3 4 5 และ 6 มม.
- ดอกไขควง จำนวน 47 ดอก ได้แก่ ขนาด 50 มม. ได้แก่ ขนาด PH0 PH1 PH2 PH3 PZ0 PH1 PH2 PH3 T10 T15 T20 T25 และ H5 ขนาด 25 มม. ได้แก่ ขนาด PH0 PH0 PH1 PH1 PH2 PH2 PH3 PH3 PZ0 PZ0 PZ1 PZ1 PZ2 PZ2 PZ3 PZ3 T10 T10 T10 T15 T15 T20 T20 T25 T25 T30 T30 T40 T40 S5 S7 H4 H5 และ H6
BOSCH ชุดดอกสว่านและดอกไขควง V-LINE 83 ชิ้น
คุณสมบัติ
- ชุดดอกสว่านมาในกล่องเก็บเครื่องมือขนาดกะทัดรัด สวยงาม
- สำหรับการใช้งานหลากหลายขนาด จำนวน 83 ชิ้น
- สะดวกจัดเก็บ และพกพา - เหมาะสำหรับงานเจาะเหล็ก, ไม้ และคอนกรีต
สินค้าประกอบด้วย
- ก้านต่อดอกไขควงแบบแม่เหล็ก จำนวน 1 ชิ้น
- ดอกสว่าน Countersink จำนวน 1 ชิ้น
- ไฟฉาย จำนวน 1 ชิ้น
- ประแจเลื่อน จำนวน 1 ชิ้น
- ดอกสว่านเจาะไม้ จำนวน 8 ดอก ได้แก่ ขนาด 6 7 8 10 12 และ 13 มม.
- ดอกสว่านเจาะปูน จำนวน 10 ดอก ได้แก่ ขนาด 3 4 5 5.5 5.5 6 6 7 8 และ 10 มม.
- ดอกสว่านเจาะเหล็กแบบไทเทเนียม จำนวน 8 ดอก ได้แก่ ขนาด 2 2 2.5 3 3 4 5 และ 6 มม.
- ดอกไขควง จำนวน 47 ดอก ได้แก่ ขนาด 50 มม. ได้แก่ ขนาด PH0 PH1 PH2 PH3 PZ0 PH1 PH2 PH3 T10 T15 T20 T25 และ H5 ขนาด 25 มม. ได้แก่ ขนาด PH0 PH0 PH1 PH1 PH2 PH2 PH3 PH3 PZ0 PZ0 PZ1 PZ1 PZ2 PZ2 PZ3 PZ3 T10 T10 T10 T15 T15 T20 T20 T25 T25 T30 T30 T40 T40 S5 S7 H4 H5 และ H6
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:BOSCH ชุดดอกสว่านและดอกไขควง V-LINE 83 ชิ้น
คะแนนของคุณ