Numrungstore.com

ตะกร้า 0

BOSCH ดอกสว่านโรตารี่ SDS PLUS-1 (S3) 6.5 มม. ยาว 110 มม.

BOSCH ดอกสว่านโรตารี่ SDS PLUS-1 (S3) 6.5 มม. ยาว 110 มม.
คุณสมบัติ
- ดอกสว่านเจาะปูน SDS รุ่นมาตรฐานของ Bosch ได้การรองรับจากประเทศเยอรมัน​​
- มีคุณภาพสูงกว่าดอกสว่านยี่ห่ออื่นทั่วไป เป็นรุ่นยอดนิยมที่ใช้กันแพร่หลาย อายุการใช้งานยาวนาน
- ปลายดอกคมพิเศษสามารถเจาะเข้าเนื้อปูนได้อย่างรวดเร็ว
- ร่องเกลียวรูปตัวยูช่วยในการดึงเศษอุดตันออกจากรูเจาะ เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วไปอีกขั้น
- สามารถใช้กับสว่านโรตารี่ระบบ SDS-Plus ทุกรุ่น
BOSCH ดอกสว่านโรตารี่ SDS PLUS-1 (S3) 6.5 มม. ยาว 110 มม.
คุณสมบัติ
- ดอกสว่านเจาะปูน SDS รุ่นมาตรฐานของ Bosch ได้การรองรับจากประเทศเยอรมัน​​
- มีคุณภาพสูงกว่าดอกสว่านยี่ห่ออื่นทั่วไป เป็นรุ่นยอดนิยมที่ใช้กันแพร่หลาย อายุการใช้งานยาวนาน
- ปลายดอกคมพิเศษสามารถเจาะเข้าเนื้อปูนได้อย่างรวดเร็ว
- ร่องเกลียวรูปตัวยูช่วยในการดึงเศษอุดตันออกจากรูเจาะ เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วไปอีกขั้น
- สามารถใช้กับสว่านโรตารี่ระบบ SDS-Plus ทุกรุ่น
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:BOSCH ดอกสว่านโรตารี่ SDS PLUS-1 (S3) 6.5 มม. ยาว 110 มม.
คะแนนของคุณ