Numrungstore.com

ตะกร้า 0

INGCO หัวสว่านไฟฟ้า รูเกลียว 1/2" รุ่น KC1301

INGCO หัวสว่านไฟฟ้า รูเกลียว 1/2" รุ่น KC1301
คุณสมบัติ
- หัวสว่านไฟฟ้า 1.5-13mm.
- รูเกลียว 1/2" 20UNF
- แนะนำใช้กับดอกจำปาและสว่านไฟฟ้า INGCO
INGCO หัวสว่านไฟฟ้า รูเกลียว 1/2" รุ่น KC1301
คุณสมบัติ
- หัวสว่านไฟฟ้า 1.5-13mm.
- รูเกลียว 1/2" 20UNF
- แนะนำใช้กับดอกจำปาและสว่านไฟฟ้า INGCO
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:INGCO หัวสว่านไฟฟ้า รูเกลียว 1/2" รุ่น KC1301
คะแนนของคุณ