Numrungstore.com

ตะกร้า 0

BOSCH ชุดดอกสว่านและดอกไขควง X-LINE 38 ชิ้น

BOSCH ชุดดอกสว่านและดอกไขควง X-LINE 38 ชิ้น
คุณสมบัติ
- ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งการเจาะและขันสกรูในโลหะหินและไม้
- สำหรับเครื่องมือไฟฟ้าทุกยี่ห้อ
- เหมาะสำหรับงาน DIY ความต้องการในการเจาะและการขันสกรู
- ตัวเรือนพลาสติกที่สะดวกและทนทาน
- การเจาะและการขันสกรูทำได้ง่าย

สินค้าประกอบด้วย
- ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS 5 ดอก ขนาด Ø 2-5 มม
- ดอกสว่านเจาะหิน 5 ดอก ขนาด Ø 5-8 mm
- ดอกสว่านเจาะไม้ 5 ดอก ขนาด Ø 4-8 mm
- ดอกไขควง 21 ดอก - PH 1/1/2/2/3/3
- PZ 1/1/2/2/3/3
- S 4/4/6/6/7
- T 15/20 / 25/30
- ที่ยึดแม่เหล็กอเนกประสงค์ 1 ชิ้น
- เคาน์เตอร์ 1 ชิ้น
BOSCH ชุดดอกสว่านและดอกไขควง X-LINE 38 ชิ้น
คุณสมบัติ
- ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งการเจาะและขันสกรูในโลหะหินและไม้
- สำหรับเครื่องมือไฟฟ้าทุกยี่ห้อ
- เหมาะสำหรับงาน DIY ความต้องการในการเจาะและการขันสกรู
- ตัวเรือนพลาสติกที่สะดวกและทนทาน
- การเจาะและการขันสกรูทำได้ง่าย

สินค้าประกอบด้วย
- ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS 5 ดอก ขนาด Ø 2-5 มม
- ดอกสว่านเจาะหิน 5 ดอก ขนาด Ø 5-8 mm
- ดอกสว่านเจาะไม้ 5 ดอก ขนาด Ø 4-8 mm
- ดอกไขควง 21 ดอก - PH 1/1/2/2/3/3
- PZ 1/1/2/2/3/3
- S 4/4/6/6/7
- T 15/20 / 25/30
- ที่ยึดแม่เหล็กอเนกประสงค์ 1 ชิ้น
- เคาน์เตอร์ 1 ชิ้น
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:BOSCH ชุดดอกสว่านและดอกไขควง X-LINE 38 ชิ้น
คะแนนของคุณ