Numrungstore.com

ตะกร้า 0

BOSCH ชุดดอกสว่านและไขควง X-LINE 20 ชิ้น

BOSCH ชุดดอกสว่านและไขควง X-LINE 20 ชิ้น
คุณสมบัติ
- ชุดดอกสว่าน พร้อมดอกไขควงคุณภาพในกล่องบรรจุพลาสติก
- สำหรับใช้ขัน ไขสกรู น็อต และเจาะชิ้นงาน งานซ่อมแซม และงานช่างทั่วไป
- สามารถใช้งานกับสว่านและไขควงไฟฟ้าได้ทุกรุ่น
- บรรจุครบเซตในกล่องพลาสติกอย่างดี สะดวกในการใช้งานและการจัดเก็บ
- ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพและมาตรฐานจากผู้ผลิตเครื่องมือช่างชั้นนำ BOSCH
- บรรจุ 20 ชิ้น/ชุด

สินค้าประกอบด้วย
1. ดอกไขควงก้าน 25 มม. จำนวน 12 ชิ้น
2. ดอกไขควงก้าน 65 มม. จำนวน 5 ชิ้น
3. ดอกสว่านเจาะเหล็ก จำนวน 3 ชิ้น
4. กล่องพลาสติกสำหรับจัดเก็บอย่างดี
BOSCH ชุดดอกสว่านและไขควง X-LINE 20 ชิ้น
คุณสมบัติ
- ชุดดอกสว่าน พร้อมดอกไขควงคุณภาพในกล่องบรรจุพลาสติก
- สำหรับใช้ขัน ไขสกรู น็อต และเจาะชิ้นงาน งานซ่อมแซม และงานช่างทั่วไป
- สามารถใช้งานกับสว่านและไขควงไฟฟ้าได้ทุกรุ่น
- บรรจุครบเซตในกล่องพลาสติกอย่างดี สะดวกในการใช้งานและการจัดเก็บ
- ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพและมาตรฐานจากผู้ผลิตเครื่องมือช่างชั้นนำ BOSCH
- บรรจุ 20 ชิ้น/ชุด

สินค้าประกอบด้วย
1. ดอกไขควงก้าน 25 มม. จำนวน 12 ชิ้น
2. ดอกไขควงก้าน 65 มม. จำนวน 5 ชิ้น
3. ดอกสว่านเจาะเหล็ก จำนวน 3 ชิ้น
4. กล่องพลาสติกสำหรับจัดเก็บอย่างดี
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:BOSCH ชุดดอกสว่านและไขควง X-LINE 20 ชิ้น
คะแนนของคุณ