Numrungstore.com

ตะกร้า 0

BOSCH ดอกเจาะสแตนเลส HSS-CO 9/64 นิ้ว

BOSCH ดอกเจาะสแตนเลส HSS-CO 9/64 นิ้ว
คุณสมบัติ
- ดอกสว่านร่องเกลียวแบบตัดขวา ชนิด N ปลายทำมุม 135 องศา
- ดอกสว่านร่องเกลียวเจียระไนแท่งจากเหล็กกล้า
- ผิวดอกสว่านคุณภาพเยี่ยม ผลิตตามมาตรฐานพิเศษของโรงงาน
- ดอกสว่านมีความแม่นยำในการเจาะสูง
- มีความทนทานต่อความร้อนและการสึกหรอ
- สำหรับใช้กับขาตั้งสว่านและสว่านแท่น
- เหมาะสำหรับเหล็กกล้าทั้งชนิดอัลลอยและไม่อัลลอย
BOSCH ดอกเจาะสแตนเลส HSS-CO 9/64 นิ้ว
คุณสมบัติ
- ดอกสว่านร่องเกลียวแบบตัดขวา ชนิด N ปลายทำมุม 135 องศา
- ดอกสว่านร่องเกลียวเจียระไนแท่งจากเหล็กกล้า
- ผิวดอกสว่านคุณภาพเยี่ยม ผลิตตามมาตรฐานพิเศษของโรงงาน
- ดอกสว่านมีความแม่นยำในการเจาะสูง
- มีความทนทานต่อความร้อนและการสึกหรอ
- สำหรับใช้กับขาตั้งสว่านและสว่านแท่น
- เหมาะสำหรับเหล็กกล้าทั้งชนิดอัลลอยและไม่อัลลอย
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:BOSCH ดอกเจาะสแตนเลส HSS-CO 9/64 นิ้ว
คะแนนของคุณ