Numrungstore.com

ตะกร้า 0

BOSCH ชุดลูกบ๊อกลม 1/2" สั้น #029

BOSCH ชุดลูกบ๊อกลม 1/2" สั้น #029
สินค้าประกอบด้วย
- ชุดลูกบล๊อคลมหกเหลี่ยม1/2 7ตัว/ชุด BOSCH #2608551029
- ลูกบล๊อกที่มีมา13 / 17 / 19 / 21 / 24 mm.
- อะแดปเตอร์แปลงจากบล๊อก1/2 เป็นดอกไขควงลม 1/4
- อะแดปเตอร์แปลงจาก ดอกไขควงลม 1/4เป็นบล๊อก1/2
BOSCH ชุดลูกบ๊อกลม 1/2" สั้น #029
สินค้าประกอบด้วย
- ชุดลูกบล๊อคลมหกเหลี่ยม1/2 7ตัว/ชุด BOSCH #2608551029
- ลูกบล๊อกที่มีมา13 / 17 / 19 / 21 / 24 mm.
- อะแดปเตอร์แปลงจากบล๊อก1/2 เป็นดอกไขควงลม 1/4
- อะแดปเตอร์แปลงจาก ดอกไขควงลม 1/4เป็นบล๊อก1/2
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:BOSCH ชุดลูกบ๊อกลม 1/2" สั้น #029
คะแนนของคุณ