Numrungstore.com

ตะกร้า 0

BOSCH ชุดลูกบล็อกลม 1/2 นิ้ว 7 ตัว/ชุด รุ่น 2608551029

BOSCH ชุดลูกบล็อกลม 1/2 นิ้ว 7 ตัว/ชุด รุ่น 2608551029
สินค้าประกอบด้วย
- ชุดลูกบล๊อคลมหกเหลี่ยม1/2 7ตัว/ชุด BOSCH #2608551029
- ลูกบล๊อกขนาด13 / 17 / 19 / 21 / 24 mm.
- อะแดปเตอร์แปลงจากบล๊อก 1/2 เป็นดอกไขควงลม 1/4
- อะแดปเตอร์แปลงจาก ดอกไขควงลม 1/4 เป็นบล๊อก1/2
BOSCH ชุดลูกบล็อกลม 1/2 นิ้ว 7 ตัว/ชุด รุ่น 2608551029
สินค้าประกอบด้วย
- ชุดลูกบล๊อคลมหกเหลี่ยม1/2 7ตัว/ชุด BOSCH #2608551029
- ลูกบล๊อกขนาด13 / 17 / 19 / 21 / 24 mm.
- อะแดปเตอร์แปลงจากบล๊อก 1/2 เป็นดอกไขควงลม 1/4
- อะแดปเตอร์แปลงจาก ดอกไขควงลม 1/4 เป็นบล๊อก1/2
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:BOSCH ชุดลูกบล็อกลม 1/2 นิ้ว 7 ตัว/ชุด รุ่น 2608551029
คะแนนของคุณ