Numrungstore.com

ตะกร้า 0

BOSCH โฟมขัดเหลี่ยมบาง หยาบ (180-240)

BOSCH โฟมขัดเหลี่ยมบาง หยาบ (180-240)
คุณสมบัติ
- สะดวกด้วยรูปทรงเหมาะสมกับพื้นที่เรียบ และมุมเหลี่ยม เก็บงานได้รวดเร็ว อายุการใฃ้งานยาวนาน
- งานละเอียด สม่ำเสมอ สวยงาม
BOSCH โฟมขัดเหลี่ยมบาง หยาบ (180-240)
คุณสมบัติ
- สะดวกด้วยรูปทรงเหมาะสมกับพื้นที่เรียบ และมุมเหลี่ยม เก็บงานได้รวดเร็ว อายุการใฃ้งานยาวนาน
- งานละเอียด สม่ำเสมอ สวยงาม
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:BOSCH โฟมขัดเหลี่ยมบาง หยาบ (180-240)
คะแนนของคุณ