Numrungstore.com

ตะกร้า 0

BOSCH ชุดดอกสว่านและดอกไขควง X-LINE 40 ชิ้น

BOSCH ชุดดอกสว่านและดอกไขควง X-LINE 40 ชิ้น
คุณสมบัติ
- BOSCH X-Line ชุดดอกเจาะ 40 ชิ้น
- ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-TiN เคลือบไทเทเนียม ทนทานต่อการสึกหรอ
- สามารถใช้งานได้หลากหลาย เหมาะสำหรับงานช่างทั่วไป และงานช่างมืออาชีพ
- พกพาได้อย่างสะดวก
- จัดเก็บได้ง่ายไม่ใหญ่และไม่หนักเกินไป
- กล่องแข็งแรงทนทาน

สินค้าประกอบด้วย
- ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-TiN 11 ชิ้น, เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5-6.5 มม.
- ดอกสว่านเจาะปูน TC 4 ชิ้น, เส้นผ่าศูนย์กลาง 4-7 มม.
- ดอกสว่านเจาะไม้ 4 ชิ้น, เส้นผ่าศูนย์กลาง 4-8 มม.
- ดอกเจาะไม้ใบพาย 3 ชิ้น, ไทเทเนียม, เส้นผ่าศูนย์กลาง 16/22/32 มม.
- ดอกไขควง 16 ชิ้น L = 25 มม. PH 1/2/3PZ 1/2/3SL 4/6/7HEX 3/4/5/6T 15/20/25
- ตัวจับยึดแม่เหล็กอเนกประสงค์
- ดอกเจาะผายปากรูเรียว
BOSCH ชุดดอกสว่านและดอกไขควง X-LINE 40 ชิ้น
คุณสมบัติ
- BOSCH X-Line ชุดดอกเจาะ 40 ชิ้น
- ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-TiN เคลือบไทเทเนียม ทนทานต่อการสึกหรอ
- สามารถใช้งานได้หลากหลาย เหมาะสำหรับงานช่างทั่วไป และงานช่างมืออาชีพ
- พกพาได้อย่างสะดวก
- จัดเก็บได้ง่ายไม่ใหญ่และไม่หนักเกินไป
- กล่องแข็งแรงทนทาน

สินค้าประกอบด้วย
- ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS-TiN 11 ชิ้น, เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5-6.5 มม.
- ดอกสว่านเจาะปูน TC 4 ชิ้น, เส้นผ่าศูนย์กลาง 4-7 มม.
- ดอกสว่านเจาะไม้ 4 ชิ้น, เส้นผ่าศูนย์กลาง 4-8 มม.
- ดอกเจาะไม้ใบพาย 3 ชิ้น, ไทเทเนียม, เส้นผ่าศูนย์กลาง 16/22/32 มม.
- ดอกไขควง 16 ชิ้น L = 25 มม. PH 1/2/3PZ 1/2/3SL 4/6/7HEX 3/4/5/6T 15/20/25
- ตัวจับยึดแม่เหล็กอเนกประสงค์
- ดอกเจาะผายปากรูเรียว
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:BOSCH ชุดดอกสว่านและดอกไขควง X-LINE 40 ชิ้น
คะแนนของคุณ