Numrungstore.com

ตะกร้า 0

BOSCH ชุดดอกสว่านเจาะคอนกรีต CYL-3 5 ชิ้น

BOSCH ชุดดอกสว่านเจาะคอนกรีต CYL-3 5 ชิ้น
คุณสมบัติ
- ผลิตตามมาตรฐาน ISO 5468
- ชุดดอกสว่านเจาะคอนกรีต สีเงิน 5 ชิ้น ขนาด 4/5/6/8/10 มม.
- เหมาะสำหรับการเจาะรูในคอนกรีต ปูน หินปูน หินธรรมชาติและหินเทียม
- ดอกสว่านมีความต้านทานการกระแทกสำหรับงานหนัก
- โดยออกเเบบมาให้เหมาะสำหรับสว่านกระแทกทุกรุ่น
- สามารถใช้งานต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย เเละราบรื่น
BOSCH ชุดดอกสว่านเจาะคอนกรีต CYL-3 5 ชิ้น
คุณสมบัติ
- ผลิตตามมาตรฐาน ISO 5468
- ชุดดอกสว่านเจาะคอนกรีต สีเงิน 5 ชิ้น ขนาด 4/5/6/8/10 มม.
- เหมาะสำหรับการเจาะรูในคอนกรีต ปูน หินปูน หินธรรมชาติและหินเทียม
- ดอกสว่านมีความต้านทานการกระแทกสำหรับงานหนัก
- โดยออกเเบบมาให้เหมาะสำหรับสว่านกระแทกทุกรุ่น
- สามารถใช้งานต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย เเละราบรื่น
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:BOSCH ชุดดอกสว่านเจาะคอนกรีต CYL-3 5 ชิ้น
คะแนนของคุณ