Numrungstore.com

ตะกร้า 0

BOSCH ดอกเจาะปูน Silver CYL-3 14x90/150 มม. รุ่น 2608680716

BOSCH ดอกเจาะปูน Silver CYL-3 14x90/150 มม. รุ่น 2608680716
คุณสมบัติ
- ดอกเจาะคอนกรีตคุณภาพ แข็งแรง ทนต่อการสึกกร่อน
- การออกแบบแกนเสริมเฉพาะจุด ช่วยลดแรงสั่นสะเทือน
- เจาะแม่นยำเที่ยงตรง ไม่สะสมความร้อน คลายฝุ่นได้ดี
- ปลายสว่านเจาะรวดเร็ว กินพื้นผิวเร็ว ช่วยประหยัดเวลา
- ใช้งานได้ทั้งสว่านไฟฟ้า และสว่านโรตารี่ทุกประเภท
BOSCH ดอกเจาะปูน Silver CYL-3 14x90/150 มม. รุ่น 2608680716
คุณสมบัติ
- ดอกเจาะคอนกรีตคุณภาพ แข็งแรง ทนต่อการสึกกร่อน
- การออกแบบแกนเสริมเฉพาะจุด ช่วยลดแรงสั่นสะเทือน
- เจาะแม่นยำเที่ยงตรง ไม่สะสมความร้อน คลายฝุ่นได้ดี
- ปลายสว่านเจาะรวดเร็ว กินพื้นผิวเร็ว ช่วยประหยัดเวลา
- ใช้งานได้ทั้งสว่านไฟฟ้า และสว่านโรตารี่ทุกประเภท
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:BOSCH ดอกเจาะปูน Silver CYL-3 14x90/150 มม. รุ่น 2608680716
คะแนนของคุณ