Numrungstore.com

ตะกร้า 0

HOBAYASHI/SENKO คอปเปอร์เกลียวใน 1/4" รุ่น SFT20

HOBAYASHI/SENKO คอปเปอร์เกลียวใน 1/4" รุ่น SFT20
คุณสมบัติ
- คอปเปอร์ ผลิตจากโลหะพิเศษที่มีคุณภาพดี
- ผ่านกระบวนการทดสอบที่ได้มาตรฐาน ไม่เกิดสนิม
- ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน
- มีความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน
- เหมาะกับการใช้งานเกี่ยวกับเครื่องมือลม ท่อลม เครื่องปั้มลม ข้อต่อสายลม ข้อต่อสายลม และ อุปกรณ์ต่อพ่วงสายลม อื่นๆ
HOBAYASHI/SENKO คอปเปอร์เกลียวใน 1/4" รุ่น SFT20
คุณสมบัติ
- คอปเปอร์ ผลิตจากโลหะพิเศษที่มีคุณภาพดี
- ผ่านกระบวนการทดสอบที่ได้มาตรฐาน ไม่เกิดสนิม
- ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน
- มีความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน
- เหมาะกับการใช้งานเกี่ยวกับเครื่องมือลม ท่อลม เครื่องปั้มลม ข้อต่อสายลม ข้อต่อสายลม และ อุปกรณ์ต่อพ่วงสายลม อื่นๆ
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:HOBAYASHI/SENKO คอปเปอร์เกลียวใน 1/4" รุ่น SFT20
คะแนนของคุณ