Numrungstore.com

ตะกร้า 0

INGCO หัวสว่านไฟฟ้า รูเกลียว 3/8" รุ่น KC1001

INGCO หัวสว่านไฟฟ้า รูเกลียว 3/8" รุ่น KC1001
คุณสมบัติ
- หัวสว่านไฟฟ้า 0.8-1.0mm
- รูเกลียว 3/8" -24UNF
- แนะนำใช้กับดอกจำปาและสว่านไฟฟ้า INGCO
INGCO หัวสว่านไฟฟ้า รูเกลียว 3/8" รุ่น KC1001
คุณสมบัติ
- หัวสว่านไฟฟ้า 0.8-1.0mm
- รูเกลียว 3/8" -24UNF
- แนะนำใช้กับดอกจำปาและสว่านไฟฟ้า INGCO
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:INGCO หัวสว่านไฟฟ้า รูเกลียว 3/8" รุ่น KC1001
คะแนนของคุณ