Numrungstore.com

ตะกร้า 0

MAXTOP ประแจแหวนข้างปากตาย 13

MAXTOP ประแจแหวนข้างปากตาย 13
คุณสมบัติ
- เหมาะสำหรับใช้กับงานหนัก ขันน็อตเบอร์ใหญ่
- ผลิตจากเหล็กเกรด CR-V
- แข็งแรง ทนทานต่อแรงขัน
- ทำจากเหล็กกล้าตีขึ้นรูปอย่างดี ไม่บิด ไม่เบี้ยว เมื่อใช้งาน
MAXTOP ประแจแหวนข้างปากตาย 13
คุณสมบัติ
- เหมาะสำหรับใช้กับงานหนัก ขันน็อตเบอร์ใหญ่
- ผลิตจากเหล็กเกรด CR-V
- แข็งแรง ทนทานต่อแรงขัน
- ทำจากเหล็กกล้าตีขึ้นรูปอย่างดี ไม่บิด ไม่เบี้ยว เมื่อใช้งาน
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:MAXTOP ประแจแหวนข้างปากตาย 13
คะแนนของคุณ