Numrungstore.com

ตะกร้า 0

CHAMPION ไขควงสลับ 1.1/2" #850

CHAMPION ไขควงสลับ 1.1/2" #850
คุณสบัติ
- ลักษณะ ปาก (+,-) 1.1/2" หัวโตแกนชุบดำแข็งพิเศษ
- แข็งแรงทนทาน อายุใช้งานยาวนาน
- ประเภทใช้งาน ไขควงสลับหัวแฉก(+) และหัวแบน(-) ถอดเปลี่ยนสลับ
.
วิธีใช้
1. ใช้สำหรับไขสกรู หัวแบนและหัวแฉก โดยเลือกขนาดของไขควงให้เหมาะสมกับหัวสกรู
2. การไขหรือคลาย ควรกดไขควงลงกลางบ่าสกรูและปลายไขควงสัมผัสกับร่องของสกรูตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้หัวสกรูเสียหาย
3. จับที่ปลายด้ามไขควงและออกแรงหมุนเพื่อไขหรือคลายสกรู
CHAMPION ไขควงสลับ 1.1/2" #850
คุณสบัติ
- ลักษณะ ปาก (+,-) 1.1/2" หัวโตแกนชุบดำแข็งพิเศษ
- แข็งแรงทนทาน อายุใช้งานยาวนาน
- ประเภทใช้งาน ไขควงสลับหัวแฉก(+) และหัวแบน(-) ถอดเปลี่ยนสลับ
.
วิธีใช้
1. ใช้สำหรับไขสกรู หัวแบนและหัวแฉก โดยเลือกขนาดของไขควงให้เหมาะสมกับหัวสกรู
2. การไขหรือคลาย ควรกดไขควงลงกลางบ่าสกรูและปลายไขควงสัมผัสกับร่องของสกรูตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้หัวสกรูเสียหาย
3. จับที่ปลายด้ามไขควงและออกแรงหมุนเพื่อไขหรือคลายสกรู
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:CHAMPION ไขควงสลับ 1.1/2" #850
คะแนนของคุณ