Numrungstore.com

ตะกร้า 0

คีมหนีบแหวนปากงอ META 7" (หุ้มยาง)

คีมหนีบแหวนปากงอ META 7" (หุ้มยาง)
สำหรับหนีบแหวน ทำจากเหล็ก,ยาง ใช้โดยการใส่หัวคีมเข้าไปในร่องแหวนแล้วบีบที่ด้ามจับ ตามชิ้นส่วนเครื่องจักร
หรืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ใช้ตามบ้านอาทิ เช่น ล้อรถเข็น เพลา เฟืองต่างๆ ที่อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้า จะมีการใช้แหวนโลหะ
เพื่อยึดชิ้นส่วนอุปกรณ์เข้าด้วยกัน หากต้องการจะปลด ถอด บีบ อัด ชิ้นส่วนเหล่านี้จำเป็นจะต้องใช้คีมปากงอช่วย
คีมหนีบแหวนปากงอ META 7" (หุ้มยาง)
สำหรับหนีบแหวน ทำจากเหล็ก,ยาง ใช้โดยการใส่หัวคีมเข้าไปในร่องแหวนแล้วบีบที่ด้ามจับ ตามชิ้นส่วนเครื่องจักร
หรืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ใช้ตามบ้านอาทิ เช่น ล้อรถเข็น เพลา เฟืองต่างๆ ที่อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้า จะมีการใช้แหวนโลหะ
เพื่อยึดชิ้นส่วนอุปกรณ์เข้าด้วยกัน หากต้องการจะปลด ถอด บีบ อัด ชิ้นส่วนเหล่านี้จำเป็นจะต้องใช้คีมปากงอช่วย
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:คีมหนีบแหวนปากงอ META 7" (หุ้มยาง)
คะแนนของคุณ