Numrungstore.com

ตะกร้า 0

INGCO ปากกาตัวซี  6" รุ่น HGC0106

INGCO ปากกาตัวซี  6" รุ่น HGC0106
คุณสมบัติ
- ทำจาก วัตถุดิบ คุณภาพสูง
- เกลียวแข็งแรง แป้นใหญ่ ตัวชิ้นงานมีความหนา
- เหมาะกับงานทุกประเภท
INGCO ปากกาตัวซี  6" รุ่น HGC0106
คุณสมบัติ
- ทำจาก วัตถุดิบ คุณภาพสูง
- เกลียวแข็งแรง แป้นใหญ่ ตัวชิ้นงานมีความหนา
- เหมาะกับงานทุกประเภท
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:INGCO ปากกาตัวซี  6" รุ่น HGC0106
คะแนนของคุณ