Numrungstore.com

ตะกร้า 0

วิธีการชำระเงิน

เมื่อสั่งซื้อสินค้าแล้วจะได้รับอีเมล์ 1 ฉบับ ซึ่งระบุรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า สำหรับการชำระเงินคุณสามารถชำระเงินโดยโอนเงินผ่านช่องทางต่างๆ ตามรายละเอียดที่แสดงนี้

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งการโอนเงินที่ เมนู "แจ้งการโอนเงิน"

หมายเหตุ

หากไม่มีการโอนเงินภายใน 7 วัน ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกออเดอร์ดังกล่าว เพื่อนำสินค้ากลับสู่การขายให้ลูกค้าท่านอื่นต่อไป

ชำระเงินผ่านธนาคาร


ธนาคารไทยพาณิชย์

  • ชื่อบัญชี : บริษัทยะลานำรุ่ง จำกัด
  • เลขที่บัญชี : 508 2971293 ไทยพาณิชย์
  • ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์