Numrungstore.com

ตะกร้า 0

INGCO ชุดตะไบ 6 ตัว รุ่น HKTF63

INGCO ชุดตะไบ 6 ตัว รุ่น HKTF63
คุณสมบัติ
- ชุดตะไบ 5 นิ้ว 6 ชิ้น
- ความยาว 140mm
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 3mm

ประกอบด้วย :
- ตะไบแบน 1 ชิ้น
- ตะไบกลม 1 ชิ้น
- ตะไบครึ่งวงกลม(ตะไบท้องปลิง) 1 ชิ้น
- ตะไบสี่เหลี่ยม 1 ชิ้น
- ตะไบสามเหลี่ยม 1 ชิ้น
- ตะไบคมมีด 1 ชิ้น
- พร้อมด้ามจับยาง
INGCO ชุดตะไบ 6 ตัว รุ่น HKTF63
คุณสมบัติ
- ชุดตะไบ 5 นิ้ว 6 ชิ้น
- ความยาว 140mm
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 3mm

ประกอบด้วย :
- ตะไบแบน 1 ชิ้น
- ตะไบกลม 1 ชิ้น
- ตะไบครึ่งวงกลม(ตะไบท้องปลิง) 1 ชิ้น
- ตะไบสี่เหลี่ยม 1 ชิ้น
- ตะไบสามเหลี่ยม 1 ชิ้น
- ตะไบคมมีด 1 ชิ้น
- พร้อมด้ามจับยาง
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว: INGCO ชุดตะไบ 6 ตัว รุ่น HKTF63
คะแนนของคุณ