Numrungstore.com

ตะกร้า 0

เครื่องปั๊มน้ำ HYUNDAI HD-GE-80GS 3"

พร้อมส่ง
SKU
3501HDGE80GS1
฿6,590.00
เครื่องปั๊มน้ำ HYUNDAI HD-GE-80GS 3"
รายละเอียดสินค้า :
• เครื่องยนต์ชนปั๊มเบนซิลฮุนได สามารถใช้งานได้หลากหลาย สำหรับน้ำสะอาด และน้ำที่มีตะกอน
• ใช้งานได้ต่อเนื่อง ยาวนานมากกว่า 150 ชม. ประหยัดน้ำมันกว่าเครื่องยนต์ชนิดอื่น ใช้งานได้ยาวนาน
• แข็งแรง ทนทาน ตัวเรือนปั๊มผลิตจากอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก
• ดูแลรักษาง่าย โครงสร้างภายในออกแบบให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง แข็งแรงทนทาน
• ปั๊มน้ำสามารถใช้กับน้ำที่มีตะกอน งานก่อสร้าง และงานเกษตรกรรม
เครื่องปั๊มน้ำ HYUNDAI HD-GE-80GS 3"
รายละเอียดสินค้า :
• เครื่องยนต์ชนปั๊มเบนซิลฮุนได สามารถใช้งานได้หลากหลาย สำหรับน้ำสะอาด และน้ำที่มีตะกอน
• ใช้งานได้ต่อเนื่อง ยาวนานมากกว่า 150 ชม. ประหยัดน้ำมันกว่าเครื่องยนต์ชนิดอื่น ใช้งานได้ยาวนาน
• แข็งแรง ทนทาน ตัวเรือนปั๊มผลิตจากอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก
• ดูแลรักษาง่าย โครงสร้างภายในออกแบบให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง แข็งแรงทนทาน
• ปั๊มน้ำสามารถใช้กับน้ำที่มีตะกอน งานก่อสร้าง และงานเกษตรกรรม
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:เครื่องปั๊มน้ำ HYUNDAI HD-GE-80GS 3"
คะแนนของคุณ