Numrungstore.com

ตะกร้า 0

BOSCH โฟมขัดเหลี่ยมหนา ละเอียด (240-320)

BOSCH โฟมขัดเหลี่ยมหนา ละเอียด (240-320)
คุณสมบัติ
- สะดวกด้วยรูปทรงเหมาะสมกับพื้นที่เรียบ และมุมเหลี่ยม เก็บงานได้รวดเร็ว อายุการใฃ้งานยาวนาน
- งานละเอียด สม่ำเสมอ สวยงาม มีความละเอียด
BOSCH โฟมขัดเหลี่ยมหนา ละเอียด (240-320)
คุณสมบัติ
- สะดวกด้วยรูปทรงเหมาะสมกับพื้นที่เรียบ และมุมเหลี่ยม เก็บงานได้รวดเร็ว อายุการใฃ้งานยาวนาน
- งานละเอียด สม่ำเสมอ สวยงาม มีความละเอียด
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:BOSCH โฟมขัดเหลี่ยมหนา ละเอียด (240-320)
คะแนนของคุณ