Numrungstore.com

ตะกร้า 0

ชุดดอกสว่านโรตารี่+ดอกสกัด BOSCH #765 (11ตัว)

ชุดดอกสว่านโรตารี่+ดอกสกัด BOSCH #765 (11ตัว)
สินค้าประกอบด้วย
1.ดอกสกัดปลายแหลม ยาว 250mm. x1
2.ดอกสกัดปลายแบน ยาว 250mm. x1
3.ดอกสว่าน SDS-plus-1 ขนาด 5 mm. ยาว 110 mm. x1
4.ดอกสว่าน SDS-plus-1 ขนาด 6 mm.ยาว 110 mm. x1
5.ดอกสว่าน SDS-plus-1 ขนาด 6 mm. ยาว 160 mm. x1
6.ดอกสว่าน SDS-plus-1 ขนาด 7 mm.ยาว 110 mm. x1
7.ดอกสว่าน SDS-plus-1 ขนาด 7 mm.ยาว 160 mm. x1
8.ดอกสว่าน SDS-plus-1 ขนาด 8 mm.ยาว 110 mm. x1
9.ดอกสว่าน SDS-plus-1 ขนาด 8 mm.ยาว 160 mm. x1
10.ดอกสว่าน SDS-plus-1 ขนาด 10mm.ยาว 160 mm.x1
11.ดอกสว่าน SDS-plus-1 ขนาด 12 mm.ยาว 160 mm. x1
ชุดดอกสว่านโรตารี่+ดอกสกัด BOSCH #765 (11ตัว)
สินค้าประกอบด้วย
1.ดอกสกัดปลายแหลม ยาว 250mm. x1
2.ดอกสกัดปลายแบน ยาว 250mm. x1
3.ดอกสว่าน SDS-plus-1 ขนาด 5 mm. ยาว 110 mm. x1
4.ดอกสว่าน SDS-plus-1 ขนาด 6 mm.ยาว 110 mm. x1
5.ดอกสว่าน SDS-plus-1 ขนาด 6 mm. ยาว 160 mm. x1
6.ดอกสว่าน SDS-plus-1 ขนาด 7 mm.ยาว 110 mm. x1
7.ดอกสว่าน SDS-plus-1 ขนาด 7 mm.ยาว 160 mm. x1
8.ดอกสว่าน SDS-plus-1 ขนาด 8 mm.ยาว 110 mm. x1
9.ดอกสว่าน SDS-plus-1 ขนาด 8 mm.ยาว 160 mm. x1
10.ดอกสว่าน SDS-plus-1 ขนาด 10mm.ยาว 160 mm.x1
11.ดอกสว่าน SDS-plus-1 ขนาด 12 mm.ยาว 160 mm. x1
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ชุดดอกสว่านโรตารี่+ดอกสกัด BOSCH #765 (11ตัว)
คะแนนของคุณ