Numrungstore.com

ตะกร้า 0

BOSCH ดอกไขควง PH2x65mm. Expert for impact

BOSCH ดอกไขควง PH2x65mm. Expert for impact (2608522408)
คุณสมบัติ
- ดอกไขควงรองรับการกระแทกสองด้าน Expert For Impact
- ออกแบบมาสำหรับงานที่ใช้แรงบิดสูง
- อายุการใช้งาน ยาวนานกว่าดอกธรรมดา 5เท่า
- ดอกไขควงกระแทกสองปลาย ขนาด PH2 2 x 65mm.
BOSCH ดอกไขควง PH2x65mm. Expert for impact (2608522408)
คุณสมบัติ
- ดอกไขควงรองรับการกระแทกสองด้าน Expert For Impact
- ออกแบบมาสำหรับงานที่ใช้แรงบิดสูง
- อายุการใช้งาน ยาวนานกว่าดอกธรรมดา 5เท่า
- ดอกไขควงกระแทกสองปลาย ขนาด PH2 2 x 65mm.
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:BOSCH ดอกไขควง PH2x65mm. Expert for impact
คะแนนของคุณ