Numrungstore.com

ตะกร้า 0

BOSCH อะแดปเตอร์หัวจับ 1/2 นิ้ว 1617000132

BOSCH อะแดปเตอร์หัวจับ 1/2 นิ้ว 1617000132
คุณสมบัติ
- BOSCH 1617000132 อะแดปเตอร์ (adaptor) for SDS-plus
- เป็นหัวจับดอกแบบต้องใช้ประแจ
- สำหรับจับดอกสว่านขนาด 1.5 – 13 มม. รู 1/2"– 20 UNF
- หัวสว่านรุ่นต้านทานการกระแทก
- ใช้งานร่วมกับสว่านโรตารี่ได้ สำหรับแปลงหัวสว่านไปจับดอกสว่านก้านตรง ใช้แปลงได้กับสว่านทุกประเภท
BOSCH อะแดปเตอร์หัวจับ 1/2 นิ้ว 1617000132
คุณสมบัติ
- BOSCH 1617000132 อะแดปเตอร์ (adaptor) for SDS-plus
- เป็นหัวจับดอกแบบต้องใช้ประแจ
- สำหรับจับดอกสว่านขนาด 1.5 – 13 มม. รู 1/2"– 20 UNF
- หัวสว่านรุ่นต้านทานการกระแทก
- ใช้งานร่วมกับสว่านโรตารี่ได้ สำหรับแปลงหัวสว่านไปจับดอกสว่านก้านตรง ใช้แปลงได้กับสว่านทุกประเภท
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:BOSCH อะแดปเตอร์หัวจับ 1/2 นิ้ว 1617000132
คะแนนของคุณ