Numrungstore.com

ตะกร้า 0

BOSCH ชุดดอกไขควง 44 ชิ้น + ด้าม #692

BOSCH ชุดดอกไขควง 44 ชิ้น + ด้าม #692
คุณสมบัติ
- ใช้งานง่าย ครอบคลุมทุกงานในชีวิตประจำวัน
- ตัวกล่องกระทัดรัดพกพาได้ทุกที่
- แข็งทนทานต่อการใช้งาน
- แถมด้ามไขควง 1 ชิ้น
- ด้ามจับไขควงอย่างดี

สินค้าประกอบด้วย
- PH 1 / 2 / 2 / 3
- PZ 1 / 2 / 2 / 3
- S 3/ 4 / 5 / 6
- HEX 3 / 4 / 5 / 6
- T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
- TH 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
BOSCH ชุดดอกไขควง 44 ชิ้น + ด้าม #692
คุณสมบัติ
- ใช้งานง่าย ครอบคลุมทุกงานในชีวิตประจำวัน
- ตัวกล่องกระทัดรัดพกพาได้ทุกที่
- แข็งทนทานต่อการใช้งาน
- แถมด้ามไขควง 1 ชิ้น
- ด้ามจับไขควงอย่างดี

สินค้าประกอบด้วย
- PH 1 / 2 / 2 / 3
- PZ 1 / 2 / 2 / 3
- S 3/ 4 / 5 / 6
- HEX 3 / 4 / 5 / 6
- T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
- TH 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:BOSCH ชุดดอกไขควง 44 ชิ้น + ด้าม #692
คะแนนของคุณ