Numrungstore.com

ตะกร้า 0

BOSCH ชุดดอกไขควง EXTRA HARD 45 ชิ้น รุ่น 2607017692

BOSCH ชุดดอกไขควง EXTRA HARD 45 ชิ้น รุ่น 2607017692
คุณสมบัติ
- อุปกรณ์ครบชุด ใช้งานได้ครอบคลุม
- มาพร้อมกับดอกไขควง 44 ชิ้น
- ชุดดอกวัสดุ แข็งแรง ทนทานต่อการไช้งาน
- มีด้ามไขควงคุณภาพสูง
- กล่องเก็บอุปกรณ์อย่างดี เพื่อการเก็บรักษา
- กล่องขนาดเล็กกะทัดรัด
- ขนาดพกพาสะดวก ใช้งานง่าย

สินค้าประกอบด้วย
- PH 1 / 2 / 2 / 3
- PZ 1 / 2 / 2 / 3
- S 3/ 4 / 5 / 6
- HEX 3 / 4 / 5 / 6
- T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
- TH 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
BOSCH ชุดดอกไขควง EXTRA HARD 45 ชิ้น รุ่น 2607017692
คุณสมบัติ
- อุปกรณ์ครบชุด ใช้งานได้ครอบคลุม
- มาพร้อมกับดอกไขควง 44 ชิ้น
- ชุดดอกวัสดุ แข็งแรง ทนทานต่อการไช้งาน
- มีด้ามไขควงคุณภาพสูง
- กล่องเก็บอุปกรณ์อย่างดี เพื่อการเก็บรักษา
- กล่องขนาดเล็กกะทัดรัด
- ขนาดพกพาสะดวก ใช้งานง่าย

สินค้าประกอบด้วย
- PH 1 / 2 / 2 / 3
- PZ 1 / 2 / 2 / 3
- S 3/ 4 / 5 / 6
- HEX 3 / 4 / 5 / 6
- T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
- TH 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:BOSCH ชุดดอกไขควง EXTRA HARD 45 ชิ้น รุ่น 2607017692
คะแนนของคุณ