Numrungstore.com

ตะกร้า 0

BOSCH ชุดดอกไขควง 43 ชิ้น X-line #164

BOSCH ชุดดอกไขควง 43 ชิ้น X-line #164
ชุดดอกไขควง X-LINE 43 ชิ้น ชุดบล๊อก และดอกสว่าน พร้อมข้อต่อเอนกประสงค์ หัวแม่เหล็กจับดอกไขควงสวมเร็ว สามารถใช้กับสวานจับแกน 6 เหลี่ยม และหัวสว่านทั่วไป

ประกอบด้วย
- ดอกไขควง ยาว 25มม. 32 ชิ้น
- ดอกไขควงแฉก+PH : PH1 / PH2 (2ชิ้น) / PH3
- ดอกไขควงแฉก+PZ : PZ1 / PZ2 (2ชิ้น) / PZ3
- ดอกไขควงแบน - S : กว้าง 3มม. , 4มม , 5มม , 6มม.
- ดอกแกนหกหกเหลี่ยม HEX : 3มม. , 4มม. , 5มม. , 6มม.
- ดอกแกนท๊อกซ์ TORX : 10 / 15 / 20(2ชิ้น) / 25 / 27 / 30 / 40
- ดอกแกนท๊อกซ์ TORX แบบมีรู : 10 / 15 / 20(2ชิ้น) / 25 / 27 / 30 / 40
- ดอกไขควงยาว 75 มม. 6 ชิ้น
- ดอกไขควงแฉก +PH : PH2
- ดอกไขควงแฉก +PZ : PZ2
- ดอกไขควงแบน -S : S5
- ดอกแกนท๊อกซ์ TORX : 15 / 20 / 25
- บ๊อกซ์ขันกรูหัวหกเหลี่ยม : 6มม. / 8มม. / 10มม.
- ด้ามจับ และอะแดปเตอร์ : 80มม. , 60มม.
BOSCH ชุดดอกไขควง 43 ชิ้น X-line #164
ชุดดอกไขควง X-LINE 43 ชิ้น ชุดบล๊อก และดอกสว่าน พร้อมข้อต่อเอนกประสงค์ หัวแม่เหล็กจับดอกไขควงสวมเร็ว สามารถใช้กับสวานจับแกน 6 เหลี่ยม และหัวสว่านทั่วไป

ประกอบด้วย
- ดอกไขควง ยาว 25มม. 32 ชิ้น
- ดอกไขควงแฉก+PH : PH1 / PH2 (2ชิ้น) / PH3
- ดอกไขควงแฉก+PZ : PZ1 / PZ2 (2ชิ้น) / PZ3
- ดอกไขควงแบน - S : กว้าง 3มม. , 4มม , 5มม , 6มม.
- ดอกแกนหกหกเหลี่ยม HEX : 3มม. , 4มม. , 5มม. , 6มม.
- ดอกแกนท๊อกซ์ TORX : 10 / 15 / 20(2ชิ้น) / 25 / 27 / 30 / 40
- ดอกแกนท๊อกซ์ TORX แบบมีรู : 10 / 15 / 20(2ชิ้น) / 25 / 27 / 30 / 40
- ดอกไขควงยาว 75 มม. 6 ชิ้น
- ดอกไขควงแฉก +PH : PH2
- ดอกไขควงแฉก +PZ : PZ2
- ดอกไขควงแบน -S : S5
- ดอกแกนท๊อกซ์ TORX : 15 / 20 / 25
- บ๊อกซ์ขันกรูหัวหกเหลี่ยม : 6มม. / 8มม. / 10มม.
- ด้ามจับ และอะแดปเตอร์ : 80มม. , 60มม.
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:BOSCH ชุดดอกไขควง 43 ชิ้น X-line #164
คะแนนของคุณ