Numrungstore.com

ตะกร้า 0

INGCO ค้อนหัวกลมด้ามไฟเบอร์ 16OZ

INGCO ค้อนหัวกลมด้ามไฟเบอร์ 16OZ
คุณสมบัติ
- ผลิตโดยการขึ้นรูปของเหล็กโดยใช้แรงอัดสูง
- เหล็กมีความแน่น แข็งแรง ทนความร้อน
- ด้ามจับไฟเบอร์

วิธีใช้งาน
- เหมาะสำหรับมีไว้เป็นเครื่องมือประจำบ้าน สำนักงาน หรือ โรงงาน

ข้อควรระวัง
1. ระมัดระวังอันตรายขณะใช้งาน
2. ห้ามใช้ค้อนตอก หรือทุบบริเวณร่างกาย สิ่งมีชีวิต หรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้รองรับการใช้งานของค้อน
3. ห้ามดัดแปลง แก้ไข และใช้งานสินค้าผิดประเภท หรือผิดวิธีการใช้งาน
4. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทกรด-ด่าง สารเคมี และวัสดุผิวหยาบทำความสะอาด
5. ห้ามจัดเก็บ หรือใช้งานบริเวณที่ใกล้ความร้อนจากเปลวไฟ และมีน้ำท่วมขัง รวมถึงจัดเก็บพ้นมือเด็ก
6. หลีกเลี่ยงใช้งานบริเวณที่ใกล้เด็ก สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิต และพื้นที่แคบ เพราะอาจเกิดการกระเด็นของเนื้อชิ้นงาน
INGCO ค้อนหัวกลมด้ามไฟเบอร์ 16OZ
คุณสมบัติ
- ผลิตโดยการขึ้นรูปของเหล็กโดยใช้แรงอัดสูง
- เหล็กมีความแน่น แข็งแรง ทนความร้อน
- ด้ามจับไฟเบอร์

วิธีใช้งาน
- เหมาะสำหรับมีไว้เป็นเครื่องมือประจำบ้าน สำนักงาน หรือ โรงงาน

ข้อควรระวัง
1. ระมัดระวังอันตรายขณะใช้งาน
2. ห้ามใช้ค้อนตอก หรือทุบบริเวณร่างกาย สิ่งมีชีวิต หรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้รองรับการใช้งานของค้อน
3. ห้ามดัดแปลง แก้ไข และใช้งานสินค้าผิดประเภท หรือผิดวิธีการใช้งาน
4. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทกรด-ด่าง สารเคมี และวัสดุผิวหยาบทำความสะอาด
5. ห้ามจัดเก็บ หรือใช้งานบริเวณที่ใกล้ความร้อนจากเปลวไฟ และมีน้ำท่วมขัง รวมถึงจัดเก็บพ้นมือเด็ก
6. หลีกเลี่ยงใช้งานบริเวณที่ใกล้เด็ก สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิต และพื้นที่แคบ เพราะอาจเกิดการกระเด็นของเนื้อชิ้นงาน
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:INGCO ค้อนหัวกลมด้ามไฟเบอร์ 16OZ
คะแนนของคุณ