Numrungstore.com

ตะกร้า 0

INGCO ชุดลูกบล็อค 1/2" รุ่น 0243 (24 ชิ้น)

พร้อมส่ง
SKU
3107STKTS0243
฿1,800.00
INGCO ชุดลูกบล็อค 1/2" รุ่น 0243 (24 ชิ้น)
รายละเอียด
- สินค้าประกอบด้วย - 24 ชิ้น 1/2" CR-V ลูกบล็อค ขนาด 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32 mm
- 2 ชิ้น 1/2" ด้ามต่อ
- 1 ชิ้น 1/2" ด้ามเลื่อน
- 1 ชิ้น 1/2" ข้ออ่อน
- 1 ชิ้น 1/2" ด้ามขัน
- 1 ชิ้น 1/2" ด้ามขัน
INGCO ชุดลูกบล็อค 1/2" รุ่น 0243 (24 ชิ้น)
รายละเอียด
- สินค้าประกอบด้วย - 24 ชิ้น 1/2" CR-V ลูกบล็อค ขนาด 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32 mm
- 2 ชิ้น 1/2" ด้ามต่อ
- 1 ชิ้น 1/2" ด้ามเลื่อน
- 1 ชิ้น 1/2" ข้ออ่อน
- 1 ชิ้น 1/2" ด้ามขัน
- 1 ชิ้น 1/2" ด้ามขัน
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:INGCO ชุดลูกบล็อค 1/2" รุ่น 0243 (24 ชิ้น)
คะแนนของคุณ