Numrungstore.com

ตะกร้า 0

ชุดประแจปากตาย INGCO #A1142-12 ตัว

ชุดประแจปากตาย INGCO #A1142-12 ตัว
ประกอบด้วยขนาด : 6mm, 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm ใช้งานทนทานสินค้ามีคุณภาพดีสินค้ามีมาตรฐานใช้งานทนทานสินค้ามีคุณภาพดีสินค้ามีมาตรฐานข้อมูลเฉพาะของ INGCO ( HKSPA1142 ) ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 12 ชิ้น รุ่นนิยม!! ของแท้ 100% การันตี คุณภาพอย่างดี แบรนด์ INGCO SKU 266564692_TH-415580420 รุ่น Prasertsteel ประเภทของการรับประกัน ไม่มีการประกันภายในกล่องสินค้าINGCO ( HKSPA1142 )
ชุดประแจปากตาย INGCO #A1142-12 ตัว
ประกอบด้วยขนาด : 6mm, 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm ใช้งานทนทานสินค้ามีคุณภาพดีสินค้ามีมาตรฐานใช้งานทนทานสินค้ามีคุณภาพดีสินค้ามีมาตรฐานข้อมูลเฉพาะของ INGCO ( HKSPA1142 ) ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 12 ชิ้น รุ่นนิยม!! ของแท้ 100% การันตี คุณภาพอย่างดี แบรนด์ INGCO SKU 266564692_TH-415580420 รุ่น Prasertsteel ประเภทของการรับประกัน ไม่มีการประกันภายในกล่องสินค้าINGCO ( HKSPA1142 )
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ชุดประแจปากตาย INGCO #A1142-12 ตัว
คะแนนของคุณ