Numrungstore.com

ตะกร้า 0

กาพ่นโซล่า MAGICA DO-9A

กาพ่นโซล่า MAGICA DO-9A
วิธีการใช้งาน
- ใช้สำหรับฉีดพ่นสี สำหรับตกแต่งชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่

การบำรุงรักษา
- ควรเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน
- ห้ามดัดแปลง แก้ไขสินค้า หรือนำไปใช้งานผิดประเภท
- ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด และด่างทำความสะอาด
- ควรจัดเก็บในที่แห้ง และพ้นมือเด็ก
กาพ่นโซล่า MAGICA DO-9A
วิธีการใช้งาน
- ใช้สำหรับฉีดพ่นสี สำหรับตกแต่งชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่

การบำรุงรักษา
- ควรเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน
- ห้ามดัดแปลง แก้ไขสินค้า หรือนำไปใช้งานผิดประเภท
- ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด และด่างทำความสะอาด
- ควรจัดเก็บในที่แห้ง และพ้นมือเด็ก
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:กาพ่นโซล่า MAGICA DO-9A
คะแนนของคุณ