Numrungstore.com

ตะกร้า 0

ลูกแม็ก 1008J

ลูกแม็ก 1008J
-ใช้กับปืนยิงตะปูขาคู่ 1008
-ใช้กับปืนยิงตะปูขาคู่แบบใช้ลม และไฟฟ้า
-ทำจากวัสดุอย่างดี
-ใช้สำหรับยิงโครงไม้ ไม้อัด โซฟาผ้า-หนัง เบาะ ฉากกกั้น ฯ
-เหมาะกับงานฟอนิเจอร์และงานอเนกประสงค์
-ใช้กับปืนยิงตะปูขาคู่แบบใช้ลม และไฟฟ้า
ลูกแม็ก 1008J
-ใช้กับปืนยิงตะปูขาคู่ 1008
-ใช้กับปืนยิงตะปูขาคู่แบบใช้ลม และไฟฟ้า
-ทำจากวัสดุอย่างดี
-ใช้สำหรับยิงโครงไม้ ไม้อัด โซฟาผ้า-หนัง เบาะ ฉากกกั้น ฯ
-เหมาะกับงานฟอนิเจอร์และงานอเนกประสงค์
-ใช้กับปืนยิงตะปูขาคู่แบบใช้ลม และไฟฟ้า
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ลูกแม็ก 1008J
คะแนนของคุณ